Hvad er en  Trykdifferensregulator?

Trykdifferensregulatoren sørger for, at der er et ensartet differenstryk over fjernvarmeanlægget. Differenstrykket er trykforskellen mellem frem og retur. Regulatoren reducerer således trykket i varmeanlægget, således dette ikke støjer. Dette sikrer desuden at termostatventiler har de optimale betingelser, for at fungere og lukke.

Trykdifferensventil

Danfoss selvvirkende AVPL differenstrykregulator anvendes primært til regulering af differenstryk i fjernvarmeanlæg. Regulatoren har en reguleringsventil, som lukker ved stigende differenstryk samt en aktuator med én reguleringsmembran. Regulatoren er forsynet med udvendigt gevind for tilslutning til varmeanlægget. I Tranbjerg er der mange huse, hvor differenstrykregulatoren er sparet væk, og det kan give udfordringer i form af susende rør eller ventiler (specielt fremløbsventiler), der ikke kan lukke pga. for højt tryk.
Derfor er det vigtigt at vide, at får man monteret en ny radiator, og der ikke er monteret en trykdifferensventil, kan der forekomme mere susen i rør og radiator. Dette kan også forekomme efter der er monteret en ny radiator. Andet eks. er ved montering af fremløbsventiler med termostatstyring. Her vil der i mange tilfælde opstå en hakkende lyd i radiatorsystemet, hvis en trykdifferensventil ikke er monteret, da de nye ventiler ikke atid kan lukke ved for stort tryk. 

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at vi ved Munke vvs anbefaler, at der monteres en trykdifferensventil i din bolig. Specielt hvis du planlægger en energioptimering i dit hjem med nye ventiler eller nye radiatorer.