Salgs- & leveringsbetingelser

Hos Munke vvs går vi op i at levere et godt stykke kvalitetshåndværkVores målsætning er, at det skal være bedre udført end konkurrentens! Derfor har vi også ment, at der har været et behov for en slags vilkår eller sæt spilleregler, for hvad forudsætningerne for dig som kunde er, når en håndværker kommer indenfor i dit hjem. 
Her nedenfor har vi udarbejdet et sæt vilkår, som du som kunde kan forholde dig til, når du kontakter Munke vvs og inviterer os indenfor i dit hjem. Vi mener det altid er vigtigt at kende spillereglerne :)

 Ring trygt til os og få en snak om din næste VVS-opgave.

1.0 Betaling og priser

#1.01. Betaling
Munke vvs benytter fakturabetaling som vores primære betalingsmetode. Vi sender efter arbejdsudførelsen ( der kan i enkelte tilfølde går længere) en faktura på den udførte opgave. Strækker opgaven sig over længere tid, vil vi typisk midtvejs i projektet sende en a-conto faktura, svarende til der hvor vi er i udførelsen af opgaven. Vores Betalingsbetingelser efter du har modtaget en faktura er 10 dage. Dette er også anført på vores faktura.

#1.02. Priser
Alle vores priser oplyses for, så vidt det er muligt, inkl. moms. Dog har vi gjort en dyd ud af altid at oplyse dette efter prisen,  og hvad den er anført med. Dette gør vi med excl moms (prisen er uden dansk moms) eller inkl. moms (endelig pris med dansk moms.) 

Vi er dog af den holdning at det giver mest mening, at man oplyser en pris inkl. moms, når man som os har mange private kunder, da ingen ønsker at få en pris oplyst, som derefter bliver 25 % dyrer pga. momsen.

Når Munke vvs sender en faktura på udført arbejde, vil den bestå af følgende: Prisen på det udførte arbejde, Materialer (hvis Munke har leveret sådanne), Derudover vil der på regningen komme eventuelt materialeforbrug, parkering, servicevogn, lovpligtig kvalitetssikring, tillæg for bortkørsel af skrot mv. 


#1.03. Vare købt online og ikke ved Munke vvs
Her skiller vi os ret meget ud fra andre i branchen, da vi ikke har nogen forbehold eller skæve timepriser,  hvis du som kunder selv ønsker at levere den vare vi skal montere.  Vi gør hvad vi kan med at være konkurrencedygtig og vores pris eks. i forbindelse med et nyt badeværelse er ofte magen til prisen, du finder den til online, men tag en dialog med os, så finder vi bedst mulig løsning sammen , med udgangspunkt i, hvad der er bedst for din pengepung.
Alligevel er det her vigtigt,  at vi nævner garanti vedr. et produkt, som Munke vvs har leveret. Dette har vi skrevet mere om under punktet garanti nedenfor. Se punkt 3.04

#1.04. Ejendomsforhold
Munke vvs forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen er betalt fuldt ud.

2.0 Afgivelse af ordre

#2.01 Hvem bestiller opgaven
Vi tager altid udgangspunkt i, hvem der bestiller opgaven. Så et eksempel er , at hvis en ejer af en ejendom eller hus skal betale regningen, men arbejdet skal udføres for en lejer på matriklen, er det ejeren der skal kontakte os. Kontakter lejeren os, vil det også være lejeren, regningen udstedes samt sendes til. 

#2.02 Hvornår er en aftale en ordre
Vi betragter en ordreafgivelse for værende bestilt, hvis en kunde enten ringer, sender os en mail eller sms. Kontakter kunden Munke vvs og aflyser sin tid, er dette uden omkostninger for kunden. Dette skal blot gøres inden vi har været forbi kundens adresse.

#2.03 Vi har været på adresse, men ikke udført noget.
Dette sker dog meget sjældent, men det kan forekomme. I disse tilfælde, og naturligvis er der forhold, hvor dette ikke gør sig gældende, er Munke vvs indtjening baseret på, at vi kan fakturere vores tid brugt ved kunden. Nedenfor er der skitseret 4 eksempler,  hvor det kan forekomme, og hvor vi måske sender en faktura efterfølgende:
1) En fejlsøgning, hvor det viser sig ikke at være en vvs opgave, men en elektriker opgave. 
2) Et stoppet afløb, hvor vores rensebånd ikke kan løse opgaven, men der skal tilkaldes en slamsuger
3) Kunden har selv købt en vare , men den var fejlleveret eller med mangler, og opgaven kan ikke udføres før varen er ombyttet. 
4) En fejlsøgning for at finde en fejl, men ender med en undervisning af kundens egen anlæg eller blot en indstilling af kundens anlæg.

Der kan muligvis forekomme flere scenarier, men det sker meget sjældent. Men i alle tilfælde er vores tid brugt, og denne tid  vil blive faktureret.

3.0 Garanti & ansvar

#3.01 Garanti på vores arbejde
Munke vvs giver garanti i følgende gældende regler. Vi står ved vores arbejde og gør en dyd ud af at udføre det bedst muligt og med størst kundetilfredshed. Har vi mod forventning ikke udført vores arbejde korrekt, så kommer vi naturligvis og udbedre den under garanti.

#3.02 Udvidet produktgaranti fra producenten
Her har alle dage været en twist. Nogle producenter markedsfører sig med 5 eller sågar 10 års produktgaranti. Her er det vigtig at oplyse, at en produktgaranti ikke er den samme garanti, vi som håndværker har på vores arbejde. Har vi solgt et produkt og montere det, har Munkevvs garantien på det udførte arbejde og på produktet. Vi dækker derfor den lovpligtige garanti, hvis det produkt, vi har monteret er defekt. Har producenten en yderligere produkgaranti, er det denne der dækker efter de 2 første år er gået. Her gælder selve monteringen, udskiftningen eller reperationen af produktet sjældent andet producenten har denne med under garantien.

#3.03 Kundens nuværende installation

Når vi som håndværker kommer ind i kundens hjem for at udføre det bestilte arbejde, så kræves det ofte, at vi skal lave indgreb på kundens nuværende installationer. Dette punkt vedrører derfor kundens egen installation og i forvejen installerede produkter. Disse installationer kan være af ældre dato, vedligeholdt eller i mindre grad eller sågar aldrig brugt (eks. lukke ventiler/afspærringsventiler/raperationsventiler). Munke vvs antager at den installation kunden har, kan holde til formålet og at en ventil kan lukke for vandet, når vi lukker den. Vi regner med at et rør kan holde til formålet, at kundens øvrige produkter er monteret korrekt og kan holde til ny renovering i henhold til gældende byggeri. Her nedenfor har vi lavet nogle eks. for at vise, hvornår sådanne kan opstå. Men i selve vilkårteksten er det gældende at Munke vvs ikke er erstatningsmæssigt ansvarlig for udførelse af arbejde på kundens nuværende installation, hvis den af en eller flere grunde ikke kan holde til indgreb. Dette kan være pga. alder, slidtager, aldrig brugt/groet fast eller tæret.

Her er nogle eks. på disse forhold:

- Vi er i kundens hjem og har behov for at lukke for vandet. Efter vi har anvendt kundens egen stophane er den blevet utæt.
(Vi hjælper naturligvis med at udbedre ventilen, men vi er ikke ansvarlig for at den drypper ved anvendelse.)

- Vi skal skifte et rør der evt. sidder monteret til en dækvinkel inde i væggen. Røret knækker inde i væggen efter vi har sat et stykke værktøj på røret. ( Et vandrør skal kunne holde til at man sætter et værktøj på for at dreje det af. Vi er i alle tilfælde forsigtige og gør vores for at intet går i stykker, men er røret meget gammelt eller tæret, er der en chance for at det knækker ved berøring)
- Vi er i kundens hjem for eks. at montere en håndvask. For at montere den nye vask, skal vi bore huller og gamle bæringer til vasken skal demonteres. I forbindelse med dette, falder en flise af væggen. ( Vi forholder os til at en flise er monteret med korrekt mængde fliselim, at fliserne ikke er skruk, eller fliserne er monteret på en væg, der er forberedt til at montere fliser ( eks. ikke tapet bag fliselim etc. ), falder de af ved at man borer eller demontere et beslag, er Munke vvs ikke den primære årsag til skaden, men den sekundærer. Den primære årsag er for lidt lim, skrugge fliser, eller en væg der ikke har været forberedt til flisemontering ( eks. en væg med tapet eller ligende bag flisen))

#3.04 Garanti på et produkt som ikke er leveret af Munkevvs
Munke vvs yder garanti på vores arbejde, og de produkter vi selv leverer. I større grad end tidligere, har kunden selv stået for at levere varen, og vores opgave er at montere denne. I dette tilfælde er garantien på produktet på den leverandør, som har leveret produktet. Det er klart, hvis produktet er monteret forkert, hører garantien under Munke vvs.  

Reklamation skal altid henvendes til det sted,  du har købt varen, og ikke det sted du har fået den monteret af.

#3.05 Specielt i Tranbjerg og omegn (men gennerelt alle steder)
Kunden har naturligvis en forventning om at tingene virker efter håndværkeren har været i ens hjem. Dette er også vores overbevisning, at kunden roligt kan (skal) forvente dette når Munke inviteres indenfor.
I Tranbjerg og omegn er der dog en del Koch huse og type produceret huse, hvor bygherrer ofte har fundet besparelse, for at nedbringe udgiften på husbyggeriet. I Tranbjerg er der fx.  mange huse, hvor der ikke er monteret en trykdifferens på deres installation. Dette skyldes at bygherrer i tidernes morgen har sparet denne væk. Dette resulterere i at mange af disse huse er monteret med en returventil på radiatoren og ikke en fremløbsventil med termostat. Når vi som lokal vvs installatør skal lave udbedringer i kundens hus, så oplever vi manglende trykdifferens som en udfordring, da de nye komponenter ikke altid virker efter hensigten. Det kan give udslag i en susen i den nye radiator, som vi lige har monteret. Det kan være den nye fremløbsventil, der ikke kan lukke ordenlig pga. for højt differenstryk. Ofte er det en dialog, som man har med kunden, men den er enkelte gange lidt svær, da kunden siger " Det virkede inden i kom". Men årsagen er i næsten alle tilfælde den besparelse bygherren tog, da han undlod at montere en Trykdifferensregulator på anlægget,  da huset blev bygget. Så ønsker du at optimere eller energioptimere,  så vil vi anbefale,  at man monterer en Trykdifferensregulator på anlægget.
Læs mere om en Trykdifferensregulatoren her.
Munke vvs kan ikke gøres til ansvar over denne manglende trykdifferensventil, men hjælper gerne med at montere den på kundens anlæg.
Her er nogle eks. hvor nye vvs komponenter monteres på kundens anlæg:
- Vi får til opgave at udskifte en ventil på kundens nuværende anlæg eller den gamle er defekt. Efter montering kan ventilen ikke lukke ordenligt eller der kommer en hakkelyd i anlægget. Her er det typsk en defekt eller manglende Trykdifferensregulator ( ofte har den gamle ventil virket, men fejlen opdages først når der monteres en ny ventil, enten pga. at nye ventiler ikke kan lukke ved samme høje tryk som ældre ventiler eller hvis det er en anden type ventil der monteres. ( eks,. en returventil kan lukke ved højre tryk end en fremløbsventil)
- Vi skal udskifte en ny radiator i kundens hjem. Vi demontere den gamle og montere en ny radiator. Efter monteringen er fuldendt, oplever kunden en større susen i rørene, mens den nye radiator varmer rummet op. Dette skyldes evt. at der er mindre modstand i den nye radiator,  og hvis trykket er for højt i kundens anlæg, vil man høre en susen hen over radiatoren. Her er løsningen også en trykdifferensregulator, da man får et anlæg i balance og mindre tryk og hastighed henover anlægget.

En anden udfordring vi vvs montører har, er at vi ofte er nødt til at skifte defekte komponenter ud i kundens hus. I forbindelse med dette kan de nye ventiler, pumper, styringer etc. opleves anderledes end de gamle.
Eks. nogen ventiler kan afgive en lille hyletone/pipen,  når de er lige ved at lukke. Tonen er ofte kortvarig indtil ventilen lukker helt ( eller modsat åbner helt) , men man kan ikke rigtig gøre tiltag for dette, da alle nyere ventiler er langtsomvirkende. Andet eks. er susen fra en pumpe. Det er meget lidt en pumpe suser, og nyere pumper suser mindre en ældre, men man skal kunne acceptere, at de afgiver en meget begrænset lyd.

Nye ventiler er bedre, mere effektive, mere energibevidste, men man skal huske at man monterer ny teknologi på en ældre installation, når vi udbedre skader eller energioptimere i kundens hjem. Vi råder og vejleder så godt vi kan, for at oplyse om trykdifferens eller manglende heraf, og hvad de nye ventiler gør og hvorfor.

#3.06 Reklamation over mangler
Kunden skal straks give besked om mangler til Munke vvs efter at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Det er Munke vvs, der vælger, om manglen skal afhjælpes ved omlevering, afhjælpning eller ved et forholdsmæssigt afslag. Hvis kunden ikke reklamerer over en mangel inden for rimelig tid, fortabes retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af manglen.

#3.07 Erstatningsansvar
Munke vvs erstatningsansvar efter AB 18 § 53 er begrænset til værdien af det leverede arbejde ekskl. moms og andre afgifter.

4.0 Tilbud og forbehold

#4.01 Tilbud
Munke vvs laver mange tilbud på et år. Det er lidt en overvejelse, hvornår det er en fordel, at man beder om et tilbud. Som udgangspunkt laver vi ikke tilbud på mindre opgaver, andet de er en del af vores fastprisaftaler vi allerede har. Vores udgangspunkt er at et tilbud er gratis at få. Mange tilbud kan idag afgives ved hjælp af en beskrivelse og nogle billeder sendt til os via mail.

Alle tilbud gælder min. 30 dage. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret inden udgangen af de 30 dage for at være gyldigt. Når tilbuddet accepteres bliver det til en ordre. 


#4.02 Forbehold

Når du modtager et tilbud fra Munke vvs, står der en række forbehold i bunden. Dette gør der stort set på alle håndværkeres tilbud. Her i vores vilkår, vil vi gerne uddybe hvad disse forbehold er. Disse forbehold gælder uanset om der er sendt et tilbud eller ej. Men opgaver hvor der er sendt et tilbud, er der typisk tale om større projekter såsom nyt badeværelse eller gulvvarme i et helt hus etc.
Forbehold er altid:

1. Excl. er evt. EL arbejde
2. Alt som ikke er beskrevet i ovenstående tilbudslinjer udføres efter regning iht. aftale.
3. Der tages forbehold for beskadigelse af ikke synlige installationer samt evt. skrammer på karme ved arbejdsudførelse og skjulte installationer

Disse tre forbehold betyder følgende:
1) Eks. har vi givet et tilbud på at montere en cirkulationspumpe, en opvaskemaskine eller andet der kræver strøm. Munke vvs kan godt montere et stik i en stikkontakt, men kræver opgaven en elektriker, hvor der skal tilsluttes elkabler eller nye installationer, er dette ikke inkl. i vores pris.
2. Vi stiller som udgangspunkt nogle linjer op i vores tilbud. Er opgaven ikke beskrevet i selve tilbudsteksten, så har vi heller ikke forholdt os til at udføre det og ej indregne det i prisen. Derfor skal tilbuddet læses og evt. kommenteres, så kunden og Munke vvs kan blive enige om den rigtige pris samt tilbudstekst inden arbejdet accepteres. Er opgaven ikke med i tilbuddet, så udfører vi naturligvis blot dette arbejde på. alm timeløn. Det er det vi kalder ekstra arbejde.
3) Dette betyder, at når et badeværelse eks. skal renoveres, kan der ske skader på eks. dine dørkarme, dine afløbsrør/vandrør. Der kan også være skader i gulvet eller det kan være udført efter ikke gældende standarder. Skal man rille et indbygningsarmatur ind i væggen, kan der i visse tilfælde gå hul hele vejen igennem væggen, og det kræver en maler/mure til at reparere det efter endt arbejde. Disse opgaver som vi kalder "små reparationer" er ikke en del af vores tilbud. Dog sker det ikke ofte, men vi skriver dette, da det forekommer.

5.0 Prioriteter og aftalt tid

#5.01 Prioteter / overhold den aftalte tid 
Her er et punkt vvs montøren er kendt for at bryde. Ved Munke vvs er det også en af vores daglige udfordringer, at overholde den tid, der er aftalt med kunden. Ingen ønsker at kunden sidder og venter! Vi er begyndt at aftale tider som værende formiddag og eftermiddag, da det er en stor udfordring at aftale et specifik tidspunkt med en vvs montør. Årsagen er at vi ikke kender den tid, som det tager at løse vores opgaver. Skal en kunde have monteret en vandhane, bliver der sat 1 time af i kalenderen til dette. Tager opgaven dog 1,5 time af en eller anden grund, eller kunden havde flere opgaver til vores montør,  så er hele dagen sat en halv time bagud, hvilket ikke er optimalt for hverken kunden eller os!
En anden årsag kan være prioritet af opgaver. Som vvs installatør er rørskader eller brud på rør, ingen vand eller ingen varme i huset, et problem som ikke altid kan vente til dagen efter, tilsvarende til at få et nyt toilet eller en ny vandhane. Derfor kan sådanne opgaver ofte ødelægge vores i forvejen planlagte kalenderdag, da et sprunget vandrør ofte kommer ind på dagen, og ikke som noget der er planlagt.  Så har man en aftale med os tirsdag over middag, og der er en anden kunde, som ringer og fortæller, at de har et brud på deres vandrør, vil denne opgave blive prioriteret, så skaden kan begrænses ved hurtig udrykning, og så der ikke kommer unødige følgeskader.

#5.02 Ikke overholdt tid
Vi ved at dette er en udfordring, men vi tilbyder ikke refundering eller tab i forbindelse med en ikke overholdt tid fra vores side. Det lyder hårdt, men virkeligheden er, at vi gør vores bedste for at advisere eller holde tiderne. Vi har ingen intention, om at vores kunder skal vente, men vi indrømmer at det sker, og vi forsøger at give besked, når vi er forhindret. Dog kan dette også glippe, hvis vi står med et sprunget vandrør, så er vores fokus at få dette stoppet.

#5.03 Ringer inden vi kommer
Hvis du oplyser os om, at vi skal ringe inden vi kommer, så gør vi det. Dette er en metode, som vi ofte foretrækker, da vi vinder ved ikke at komme til en dør, der er låst og der ingen er hjemme. Desuden vinder kunden ved at vide,  at vi kommer om ca. 10/20 min og er på vej, og kan forberede sig. En anden fordel for kunden er, at man ikke behøves at sidde derhjemme og vente uden viden om, hvornår vi kommer. Er du gået en tur med hunden eller lige taget op at handle, så oplyser du blot dette til vores montører når han ringer. Han vil så enten skubbe besøget ydeligere 10 min eller I kan sammen finde en anden tid. 

6.0 ”Gør det selv” løsninger

#6.01 Gør det selv

Vi synes "Gør det selv" arbejde er en spændende måde at arbejde på, og vi har den fulde forståelse for, at der er mange penge at spare ved denne løsning. Bygherre og håndværker skal blot have enighed om, hvad kunden selv ønsker at udføre, og hvilken opgave Munke vvs skal udføre. I mange af de projekter, som vi deltager i, er der ofte en vis portion "Gør del selv" arbejde involveret ( "Gør det selv" arbejde = når kunden selv udfører en del af arbejdet). Munke hjælper både med råd og vejledning, og vuderer ofte sammen med kunden, hvilke opgaver der evt. er bedst, vi som professionel udfører. Kunden påtager sig selv en del af ansvaret vedrørende reperationen/installationen, og hvis der sker fejl i forbindelse hermed.

Reklamationsret

Efter købeloven er der en reklamationsret på 24 måneder på alle varer. Købelovens mangelsregler finder anvendelse. Reklamationsretten betyder, at du kan reklamere over fejl og mangler ved varen, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Du skal reklamere inden rimelig tid efter at en sådan fejl eller mangel er eller burde være konstateret. Reklamation skal altid henvendes til det sted du har købt varen, og ikke det sted du har fået den monteret. 

Person data ( GDPR )

Persondatapolitik / Person data ( GDPR )

Erklæring
Munke vvs videregiver ikke informationer ang. vores kunder til tredjemand for direkte marketing eller lignende. Alle aftaler med Munke vvs indgåes på dansk.

Hvilke informationer indsamler vi?
Munke vvs opsamler informationer om dig som kunde på forskellige sider. Hovedsageligt sker dette dog i vores ordresystem samt vores økonomisystem, hvor telefonnummer, navn, adresse, e-mail er krævet, for at vi vil modtage en ordre. Det skal kraftigt pointeres, at vi IKKE opbevarer evt. afgivne dankortnumre, eller personfølsom information. Vores hjemmeside benytter som alle forretninger, der er programmeret i ASP, cookies. Cookien benyttes udelukkende til at holde indkøbskurvene adskilt på serveren.

Alle registrerede oplysninger bliver behandlet i henhold til reglerne i Persondataloven. Oplysninger afgivet til Munke vvs sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Dine oplysninger vil udelukkende blive brugt til at håndtere din bestilling med relevante samarbejdspartnere med henblik på at gennemføre din ordre fx en underleverandør eller et fragtfirma.

Personoplysninger som er nødvendige for at gennemføre en ordre:
- Navn
- Adresse
- Postnummer og by
- Telefonnummer
- E-mail adresse
Registreringen af dine personoplysninger foretages med det formål at kunne finde den adresse, som vi skal arbejde på samt sende en faktura efter endt arbejde. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Indehavere og relevante ansatte hos Munke vvs har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Personoplysningerne registreret hos Munke vvs opbevares i 5 år af hensyn til krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Hvorfor skal jeg afgive oplysninger?
Årsagen til at vi samler information er, at dette er en nødvendighed for at vores personale og montører kan finde din dresse, når vi skal udføre reparationen i dit hjem samt fakturering af sagen efterfølgende. Vi bruger din E-mail og dit telefonnummer, så vi evt. kan kontakte dig for at formidle information angående planlægning, status af arbejdet eller fakturering..

Kan man begrænse den mængde information, der skal afgives?
Det er desværre ikke muligt at begrænse mængden af de informationer, der afgives til os, da vi mener, at det er et absolut minimum, der kræves.

Hvor længe opbevares opsamlede oplysninger?
De informationer som opsamles på vores hjemmeside, gemmes i mindst 5 år, af hensyn til at kunne yde garanti og opfylde regnskabslovens krav.

Cookies
På Munke vvs anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du har altid mulighed for at slette cookies fra din computer. Det kan f.eks. gøres på følgende måde: I Internet Explorer 8 slettes cookies under menuen "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> under punktet browserdata trykkes på slet. Herefter kommer en fane frem, hvor man kan sætte flueben i slet cookies og trykke på slet.


Persondata
Michael Munkholt er dataansvarlig for Munke vvs. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Munke vvs videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Munke vvs har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til munkwe vvs på mail: munkevvs@munkevvs.dk